Skip til hoved indholdet

FAQ - ofte stillede spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål i forbindelse med køb af en byggegrund, kan det være, du kan finde svaret her. Ellers er du meget velkommen til at henvende dig til den kontaktperson, der henvises til her på siden.


Kan man reservere en byggegrund?

Nej, man kan ikke reservere en byggegrund. Hvis man er interesseret i en byggegrund, og man vil være helt sikker på, at den ikke bliver solgt til anden side, er man nødt til at købe den.

 

En køber kan dog fortryde sin aftale. Se under Fortrydelsesret.

 

Fortrydelsesret?

Som køber har man en fortrydelsesret på 6 hverdage. Det er 6 hele hverdage regnet fra og med dagen efter Kolding Kommune har accepteret købstilbuddet.

 

Men det er ikke gratis at fortryde. Det koster 1% af købesummen. Beløbet dækker bl.a. udgifter til ny annoncering og andre eventuelle salgsomkostninger.


Overtagelsesdagen – kan den ændres?

Overtagelsesdagen kan fastsættes til op til 12 måneder efter, at handlen er indgået. Overtagelsesdagen kan ikke udskydes i forhold til det, det står i købsaftalen. Men den kan altid rykkes frem til et tidligere tidspunkt, hvis køberen ønsker det.

 

Jordbundsundersøgelser – hvornår og hvordan?

En køber kan foretage en jordbundsundersøgelse på den købte grund for at få konstateret hvordan jordbundsforholdene er. Køberen skal selv sørge for at få foretaget jordbundsundersøgelsen. Det vil sige, at køberen selv skal kontakte en geotekniker eller få undersøgelsen sat i værk via sit byggefirma.

 

Jordbundsundersøgelsen bør først foretages, når køberen har bestemt sig for, hvilket hus der skal bygges, og hvor det skal placeres på grunden. Det er derfor, Kolding Kommune ikke har foretaget jordbundsundersøgelse i forbindelse med udstykningen af grunden. Undersøgelsen må gerne foretages inden overtagelsesdagen, men den skal foretages senest 1 måned efter overtagelsesdagen, hvis køberen skal kunne ophæve den indgåede handel på baggrund af resultatet af undersøgelsen.

 

Skelpæle – hvordan finder man dem?

Køberen opfordres til hurtigst muligt og senest 14 dage efter overtagelsesdatoen at undersøge, om der mangler skelpæle på grunden.

 

Sammen med salgsmaterialet ligger et måleblad fra landinspektøren. Det er en tegning over grunden, hvor man kan se, hvor skelpælene er placeret.

 

Det kan ind imellem være svært at finde skelpælene på grunden. Især i lidt ældre udstykninger. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de er væk. Det kan være nødvendigt at grave lidt ned i jorden i det område, hvor de er sat. Vær opmærksom på, at markeringspæle ikke er det samme som skelpæle – se billedet.

 

Hvis køberen forgæves har ledt efter skelpælene på grunden, kan køberen kontakte kommunen, der så vil sørge og betale for, at der bliver sat nye skelpæle. Betingelsen for, at kommunen vil betale for nye skelpæle, er dog, at køberen har henvendt sig til kommunen om det senest 14 dage efter overtagelsesdatoen.

 

Kan en købt grund tages tilbage af kommunen, eller må man videresælge den?

Kolding Kommune har ret til at kræve grunden tilbage, hvis byggepligten ikke overholdes. Det vil sige, at kommunen har ret til at købe grunden tilbage, hvis køberen ikke får bygget sit hus på grunden inden for den fastsatte frist.

 

I en årrække har kommunen ikke i praksis gjort brug af tilbagekøbsretten. Kommunen har i stedet givet køberen lov til at sælge grunden videre, inden der er bygget på den. Men det kan kun ske, hvis køberen sælger grunden videre til samme pris, som han/hun selv købte den for hos kommunen – eller til en lavere pris. Vær opmærksom på, at kommunen skal give sit samtykke til et videresalg. Derfor skal man søge kommunen om lov til at sælge sin grund videre, hvis man ikke bygger på den.

 

Når man har bygget et hus på grunden, kan ejeren frit sælge ejendomme videre.

 

Kan man søge om byggetilladelse før overtagelsesdatoen, og før man har fået skøde på grunden?

Hvis man søger om byggetilladelse, inden man har fået skøde på grunden, skal man sende en kopi af købsaftalen med til Byggesagsafdelingen. Som udgangspunkt kan man ikke søge om byggetilladelse før overtagelsesdatoen. Men hvis det sker tæt på overtagelsesdagen, vil Byggesagsafdelingen normalt ikke returnere ansøgningen om byggetilladelse, fordi man vurderer, at grunden vil nå at blive overdraget til køber inden sagsbehandlingen går i gang.

 

Kan terrænet på en grund reguleres, så det passer til ens drømmehus?

Nej, man må ikke bare regulere terrænet på en byggegrund. Der er regler i lokalplanen, som skal overholdes. I mange lokalplaner står der, at terrænet må reguleres med max ½ m. Nogle gange max 1m.

 

Det er derfor en god idé at undersøge reglerne for regulering af terrænet på grunden, før man vælger sit hus. Hvis man har købt en grund med skrånende terræn, bør man vælge et hus, der følger terrænet. Hvis man ønsker at bo i et plant hus, så bør man købe en grund uden for store forskelle i terrænet.

Kontakt

Ditte Pagh Sørensen
ejendomskonsulent
Akseltorv 2A, 6000 Kolding
tlf .: 79 79 16 77
e-mail: dipa@kolding.dk 

Nyhedsbrev

Hvis du vil holde øje med, hvad der kommer af nye udstykninger, kan du tilmelde dig Nyhedsbrevet Byg og Bo om nye grunde og udstykninger.