Skip til hoved indholdet

GENUDBUD - Kolding ved Nordager

Området er velegnet til kontor- og serviceerhverv samt lettere og tungere industri.

 

Nordager er et unikt erhvervsområde, som ligger i et smukt landskabsstrøg med søer og flot natur. Det har tiltrukket både små og store, nationale og internationale virksomheder - mange med særlige byggerier.

 

Fra området er der let adgang til motorvejsnettet og Billund Internationale Lufthavn.

 

Området må anvendes til industri, entreprenør- og lagervirksomhed, engroshandel, kontorpræget servicevirksomhed og forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv - eller som efter byrådets skøn naturligt kan placeres i området.

 

Se købsaftale for udbudsvilkår.

Grøn = Ledig     Gul = reserveret     Blå = Køberet

Frist 19. juli kl. 10

Skriftligt tilbud på arealet sendes til kobogsalg@kolding.dk eller til Kolding Kommune, Strategisk Vækst, Akseltorv 2A, 6000 Kolding. Tilbuddet skal være forvaltningen i hænde senest den 19. juli 2021, kl. 10.00.

 

Hvis grunden ikke er solgt efter tilbudsfristens udløb, vil den fortsat være til salg.

 

Udbuddet sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts. 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme.

Kontakt

 

Brian Holmer

ejendomskonsulent

Akseltorv 2A, 6000 Kolding

tlf.: 79 79 16 73

e-mail: brhol@kolding.dkEsben Westphal Bjerregård

juridisk sagsbehandler

Akseltorv 2A, 6000 Kolding

tlf.: 79 79 24 74

e-mail: esben@kolding.dkLasse Ørbæk Hildingberg

jurist

Akseltorv 2A, 6000 Kolding

tlf.: 79 79 62 12

e-mail: ylass@kolding.dk 

 

Prisen er 130 kr. pr. m2, dog forhandles prisen på arealer over 15.000 m2 individuelt. Prisen tillægges moms og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber.

 

Mindste grundstørrelse i området er 10.000 m2. Dog kan der enkelte steder udstykkes grunde på ned til 3.000 m2.

 

Ring for flere oplysninger