Skip til hoved indholdet

Kolding N ved Neptunvej

Kolding Kommune udbyder et erhvervsareal på ca. 260.000 m2 ved Neptunvej i Kolding 

 

Området ligger umiddelbart vest for Bramdrup Industripark og har vejadgang fra både Dons Landevej og Venusvej. Det er omfattet af lokalplan 0715-31 Bramdrup Industripark - Etape 2 - et erhvervsområde.

  

Erhvervsområdet ved Neptunvej kan rumme virksomheder i miljøklasse 1-5 og kan dermed benyttes til klassisk industri, større logistikvirksomheder, kontorejendomme m.m. 

 

Neptunvej ligger i umiddelbar sammenhæng med erhvervsområderne ved Venusvej og Højvangen, hvor bl.a. flere større internationale virksomheder har etableret sig. Fra området er der nem adgang til motorvejsnettet og til Billund Lufthavn.

 

Området udbydes til salg til en pris på 130 kr. pr. m2 ekskl. moms. Tilslutningsafgifter afholdes af køber.  

 

Budfrist 22. oktober kl. 12

Købstilbud skal være forvaltningen i hænde senest den 22. oktober 2021, kl. 12.00 og mailes til: kobogsalg@kolding.dk

 

Alternativt sendes købstilbuddet til: Kolding Kommune, Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Akseltorv 2a, 6000 Kolding.

 

Arealet udbydes til salg i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 2021-03-03 nr. 396 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme.

 

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, ligesom kommunen frit kan forkaste samtlige tilbud. Hvis arealet ikke er solgt efter tilbudsfristens udløb, vil det fortsat være til salg.

 

Salgsmateriale

Salgsmateriale kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Brian Holmer tlf. 79 79 16 73  -  Esben Bjerregård tlf. 79 79 24 74 eller på mail til kobogsalg@kolding.dk.

Grøn = Ledig     Gul = reserveret     Blå = Køberet

Kontakt

 

Brian Holmer

ejendomskonsulent

Akseltorv 2A, 6000 Kolding

tlf.: 79 79 16 73

e-mail: brhol@kolding.dkEsben Westphal Bjerregård

juridisk sagsbehandler

Akseltorv 2A, 6000 Kolding

tlf.: 79 79 24 74

e-mail: esben@kolding.dkLasse Ørbæk Hildingberg

jurist

Akseltorv 2A, 6000 Kolding

tlf.: 79 79 62 12

e-mail: ylass@kolding.dk 

 

Prisen er 130 kr. pr. m2, dog forhandles prisen på arealer over 15.000 m2 individuelt. Prisen tillægges moms og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber.

 

Mindste grundstørrelse i området er 10.000 m2. Dog kan der enkelte steder udstykkes grunde på ned til 3.000 m2.


Ring for flere oplysninger