Skip til hoved indholdet

Vamdrup ved Dybdalgårdsvej

Kolding Kommune sælger et areal ved Dybdalgårdsvej i Vamdrup til erhvervsformål. Arealet er i alt 227.907 m2.

 

Området er præget af en bygningsstruktur, der er stærkt varierende i volumen, udformning, materialer og farver. I dag findes en række virksomheder inden for transportbranchen i form af vognmandsvirksomheder, maskinfabrikker, bilværksteder, håndværksvirksomheder, isoleringsvirksomheder, virksomhed med fabrikation af maling samt en række servicevirksomheder.

 

De største virksomheder er koncentreret langs jernbanen på den vestlige side af Industrivej. Der ligger enkelte butikker i området.

 

Området ved Dybdalgårdsvej udvikles og byggemodnes efterhånden som området udvikles.

 

Fra området er der nem adgang til motorvejsnettet ved Kolding Syd og til lufthavn.

 

Området må kun anvendes til erhvervsformål i form af erhvervs- og industrivirksomheder, der støjmæssigt svarer til områdetype 3 virksomheder, som vist på kortbilag 4 og jf. Tabel 1, Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5, 1984, som er vedhæftet lokalplanen som bilag 1.

Grøn = Ledig     Gul = reserveret     Blå = Køberet

Kontakt

 

Brian Holmer

ejendomskonsulent

Akseltorv 2A, 6000 Kolding

tlf.: 79 79 16 73

e-mail: brhol@kolding.dkEsben Westphal Bjerregård

juridisk sagsbehandler

Akseltorv 2A, 6000 Kolding

tlf.: 79 79 24 74

e-mail: esben@kolding.dkLasse Ørbæk Hildingberg

jurist

Akseltorv 2A, 6000 Kolding

tlf.: 79 79 62 12

e-mail: ylass@kolding.dk 

 

Prisen er 75 kr. pr. m2, dog forhandles prisen på arealer over 15.000 m2 individuelt. Prisen tillægges moms og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber.

 

Grunde må ikke udstykkes med mindre grundstørrelse end 2.500 m² og mindre facadelængde end 30 meter.


Ring for flere oplysninger