Skip til hoved indholdet

Kirkemarken Hejls

Kolding Kommune udbyder en storparcel ved Kirkemarken til salg i offentligt udbud

 

Det udbudte areal udgør ca. 3.400 m2 af matr.nr. 36x, Hejls By, Hejls.

 

Storparcellen ligger inden for delområde III i lokalplan 4.128 og må anvendes til boligformål som tæt-lav bebyggelse eller som åben-lav bebyggelse. Der stilles i udbudsvilkårene krav om, at køber skal lade storparcellen udstykke til maksimalt 3 parcelhusgrunde. 

 

Flotte omgivelser

Storparcellen ligger centralt i Hejls, ca. 12 km fra Kolding centrum. Området er kendetegnet ved imponerende natur, nærhed til skov og strand og et velfungerende lokalsamfund.  

 

Mindstepris

Storparcellen udbydes til salg med en mindstepris på 450.000 kr. ex. moms.

 

Tilslutningsbidrag til el, vand, kloak og varme betales af køber uden for købesummen. Køber etablerer og bekoster al byggemodning inde på storparcellen i overensstemmelse med lokalplan 4.128 og de nærmere krav i udbuds- og salgsvilkårene.

 

Afgivelse af tilbud

Købstilbud skal være forvaltningen i hænde senest den 29. oktober 2021, kl. 12.00 og mailes til: kobogsalg@kolding.dk

 

Alternativt sendes købstilbuddet til: Kolding Kommune, Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Akseltorv 2a, 6000 Kolding.

 

Storparcellen udbydes til salg i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 2021-03-03 nr. 396 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme.

 

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, ligesom kommunen frit kan forkaste samtlige tilbud. Hvis storparcellen ikke er solgt efter tilbudsfristens udløb, vil den fortsat være til salg.

 

Salgsmateriale

Salgsmateriale kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Esben Bjerregård tlf. 79 79 24 74 eller på mail til kobogsalg@kolding.dk.

Kontakt

 

Esben Westphal Bjerregård

juridisk sagsbehandler

Akseltorv 2A, 6000 Kolding

tlf.: 79 79 24 74

e-mail: esben@kolding.dkMaja Thorup Bramsen

jurist

Akseltorv 2A, 6000 Kolding

tlf.: 79 79 42 33

e-mail: mabra@kolding.dk Ring for flere oplysninger