Skip til hoved indholdet

Lindegade 58, 6070 Christiansfeld

Historisk ejendom i Christiansfeld udbydes til salg i offentligt udbudKolding Kommune udbyder en del af ejendommen Lindegade 58, 6070 Christiansfeld til salg i offentligt udbud.Ejendommen består bl.a. af den gamle prøjsiske domænegård, Kathrinesminde, samt yderligere bygninger og en nyere stålhal. Ejendommen tjente i perioden fra 1971-2007 som Teknisk Forvaltning i tidligere Christiansfeld Kommune. Siden 2007 har ejendommen været anvendt til forskellige formål, men store dele af ejendommen har stået tom i flere år, hvilket ejendommen bærer præg af. Der må derfor påregnes udgifter til istandsættelse mv.Den gamle domænegård og de to længer er udpeget som havende en bevaringsmæssigværdi på 5, hvorfor bygningerne skal bevares i videst mulige omfang og ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets tilladelse.I forbindelse med handlen gennemføres udstykningssag. Det samlede areal vil derefter være på ca. 9.225 kvm.Salget sker i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Ejendommen udbydes med en på forhånd fastsat mindstepris.Mindsteprisen udgør kr. 1.400.000.

 

Købstilbud skal være Centralforvaltningen i hænde senest 18. juni kl. 12 og sendes til:Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Akseltorv 2a, 6000 Kolding eller på e-mail: kobogsalg@kolding.dk.Ejendommen sælges til højstbydende. Kommunen forbeholder sig ret til at frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller helt forkaste disse.Hvis ejendommen ikke er solgt efter udbudsfristens udløb, er den fortsat til salg.Salgsmateriale, bilag og yderligere oplysninger kan ses nedenunder eller fås hos jurist Lasse Ørbæk Hildingberg på 79 79 62 12 eller ylass@kolding.dk.

 

 

Lindegade 58 i Christiansfeld tilbygning

Kontakt

 

Lasse Ørbæk Hildingberg

jurist

Akseltorv 2A, 6000 Kolding

tlf.: 79 79 62 12

e-mail: ylass@kolding.dk 

 

Ring for flere oplysninger