Skip til hoved indholdet

Markvænget Sdr. Bjert

Genudbud af storparcel ved Markvænget i Sdr. Bjert – til boligbebyggelse

 

Kolding Kommune genudbyder nu en storparcel ved Markvænget i Sdr. Bjert til salg i offentligt udbud.

 

Den udbudte ejendom udgør storparcel 2, benævnt matr.nr. 1ai, Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert.

 

Storparcellen udgør delområde 4 i lokalplan 0912-13 Westerbygård – et boligområde. Lokalplanen muliggør opførelse af tæt-lav boligbebyggelse, eksempelvis række-, dobbelt- samt kædehuse.

 

Beskrivelse af området

Storparcellen er beliggende centralt i Sdr. Bjert, ca. 5 km fra Kolding centrum. Området er kendetegnet ved imponerende natur, nærhed til skov og strand og et velfungerende lokalsamfund. 

 

Vest for storparcellen udstykker og sælger Kolding Kommune parcelhusgrunde.

 

Vilkår for salg

Storparcellen udbydes til salg på vilkår, at kommunen forestår og bekoster den overordnede byggemodning af boligområdet. Køber forestår og bekoster den interne byggemodning af storparcellen.

 

Mindstepris

Storparcellen udbydes til salg ved tilbudsgivning med følgende mindstepris:

Ejendommen

Grundstørrelse

Mindstepris ekskl. moms

Storparcel 2 (matr.nr. 1ai)

6.857 m²

2.200.000 kr. + moms

 

Tilslutningsbidrag til el, vand, kloak og varme betales af køber uden for købesummen.

 

Køber etablerer og bekoster al byggemodning inde på storparcellerne i overensstemmelse med lokalplan 0912-13 og de nærmere krav i udbuds- og salgsvilkårene.

 

Afgivelse af tilbud

Købstilbud skal være Kolding Kommune i hænde senest den 12. marts 2021, kl. 12.00.

 

Købstilbuddet mailes til Strategisk Vækst på mailadressen:  kobogsalg@kolding.dk

 

Alternativt kan købstilbuddet sendes til Kolding Kommune, Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Akseltorv 2a, 6000 Kolding.

 

Storparcellen udbydes til salg i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme. Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, ligesom kommunen frit kan forkaste samtlige tilbud. Hvis storparcellen ikke er solgt efter tilbudsfristens udløb, vil den fortsat være til salg.

 

Salgsmateriale

Salgsmateriale kan ses nedenunder eller kan fås ved henvendelse til Esben Bjerregård tlf. 79792474 eller på mail til kobogsalg@kolding.dk.

Kontakt


Esben Westphal Bjerregård

juridisk sagsbehandler

Akseltorv 2A, 6000 Kolding

tlf.: 79 79 24 74

e-mail: esben@kolding.dkMaja Thorup Bramsen

jurist

Akseltorv 2A, 6000 Kolding

tlf.: 79 79 42 33

e-mail: mabra@kolding.dk Ring for flere oplysninger