Skip til hoved indholdet

Sønderkobbel Christiansfeld

Kolding Kommune udbyder en storparcel til salg i boligudstykningen Sønderkobbel i Christiansfeld

 

Udstykningen ligger i den nordøstlige del af Christiansfeld mellem Allervej og Gl. Allervej. Mod nord ligger boligområdet Steenbjerg og mod vest Luneskoven. Fra storparcellen er der kort afstand til UNESCO-byens smukke bymidte, indkøbsmulighederne i Lindegade og byens daginstitutioner og skole.

 

Storparcellen udgør matr.nr. 915cl Tyrstrup Ejerlav, Tyrstrup, og har et grundareal på 30903 m², og kan i henhold til lokalplan 1315-11 anvendes til tæt-lav boligbebyggelse og/eller som åben-lav bebyggelse.

 

Storparcellen udbydes til en mindstepris på 1.000 kr. pr. etagemeter bolig, jf. købers projekt, ekskl. moms og tilslutningsbidrag. Tilbudsgiver skal byde ind på minimum 3400 etagemeter. Køber forestår og bekoster byggemodning inde på storparcellen.

 

Storparcellen udbydes til salg i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

 

Ved bud på storparcellen sendes et underskrevet købstilbud til kobogsalg@kolding.dk

 

Kommunen forbeholder sig ret til at vælge fri mellem de indkomne tilbud, ligesom kommunen frit kan forkaste samtlige tilbud. Hvis storparcellen ikke bliver solgt ved tilbudsfristens udløb, vil den fortsat være til salg.

 

Salgsmateriale og vilkår kan ses nedenunder. Ved spørgsmål kontakt venligst Maja Thorup Bramsen, Strategisk Vækst, Kolding Kommune, tlf. 79794233 eller kobogsalg@kolding.dk.

 

 

Kontakt

 

Esben Westphal Bjerregård

juridisk sagsbehandler

Akseltorv 2A, 6000 Kolding

tlf.: 79 79 24 74

e-mail: esben@kolding.dkMaja Thorup Bramsen

jurist

Akseltorv 2A, 6000 Kolding

tlf.: 79 79 42 33

e-mail: mabra@kolding.dk Ring for flere oplysninger