Skip til hoved indholdet

Fremtiden har kun vindere – hvis vi tænker os om

Premed Andersvikke

Kronik af kommunaldirektør Thomas Boe og socialdirektør Thomas Reintoft fra Kolding Kommune samt direktør for PreMed Anders Vikke - bragt i magasinet Danske Kommuner juni 2021

 

De fleste kender udtrykket: Det er ren winwin. Altså: begge parter i en given sag vinder på den.

 

Det er ifølge fremtidsforskere en game changer i disse år – altså et begreb, der vinder mere og mere indpas. Se f.eks. på udviklingen inden for brætspil, som i øjeblikket går fra spil med en vinder og en taber til spil som Pandemic, hvor spillerne er fælles om at løse en udfordring. I fremtidens spil er det at finde og udstille en taber yt.

 

Og det er vel egentlig også kernen i velfærdssamfundet. I kommunerne arbejder vi hver dag for, at alle borgere kan leve så godt et liv som muligt, så længe som muligt. Der ydes en stor indsats for netop at afskaffe begrebet taber. Derfor kan winwin-tendensen give den offentlige sektor ekstra medvind og komme os alle sammen til gavn, hvis vi udnytter det potentiale, der ligger i tendensen.

 

Udbud med sociale aspekter

I Kolding Kommune arbejder vi med måden at lave udbud på, og her har vi et godt eksempel på en ny måde at tænke udbud på, som giver winwin, og det endda i en højere potens end 2 gange win.

 

Kolding Kommune har i en årrække arbejdet fokuseret med socialøkonomi, hvilket både i 2015 og 2019 resulterede i prisen ”Årets Socialøkonomiske Kommune”, som uddeles på Folkemødet på Bornholm.

 

Værdsættelsen fra Folkemødet kommer bl.a. af, at Kolding Byråd har vedtaget en socialøkonomisk politik: ”Fra socialøkonomi til totaløkonomi”, og at byrådet har et stående udvalg for området: Socialøkonomi- Handicap- og Hjælpemiddeludvalget. Det er med til at sikre, at socialøkonomi tænkes ind på mange planer i den kommunale drift og udvikling.

 

Derfor var det helt naturligt for udvalget at tænke sociale aspekter ind i udbuddet, da det var tid til at udbyde driften af Hjælpemiddeldepotet igen i 2020 efter udløbet af den tidligere kontrakt, hvor en privat aktør havde stået for driften.

 

Udbudsprocessen forløb sidste forår, og for første gang opstillede Kolding Kommune et udbud, der indeholdt kriterier om sociale aspekter og med en krav om, at tilbudsgiverne kunne levere løsninger, der lever op til kommunens socialøkonomiske politik.

 

Forhandlinger i processen

Efter råd fra en advokat blev driften udbudt med forhandling. Og forhandlingerne er netop nøglen til den succes, Kolding Kommune og den nye kontraktindehaver har opnået på baggrund af udbudsprocessen.

 

Forhandlingerne er årsagen til, at en lille, nystartet virksomhed fik chancen for at byde sig til og nu i et år har drevet Hjælpemiddeldepotet med 0 klager fra dem, det hele drejer sig om – nemlig de borgere, der har brug for et hjælpemiddel.

 

Normalt vil man tilbyde en kontrakt af denne størrelse til en virksomhed, der har erfaring inden for området, og som kan bevise en solid drift af eget firma med et komfortabelt overskud en årrække bagud i tiden. Men den praksis gør det umuligt for iværksættervirksomheder at byde ind på den form for opgaver. Så Kolding Kommune sænkede barriererne og undlod at stille den slags krav, hvilket altså sikrede, at små virksomheder også havde en chance. Vel at mærke, hvis de kunne leve op til de tre kriterier: Pris 45%, Løsningsbeskrivelse 35% og Sociale aspekter 20%.

 

Det lyder måske risikabelt at lade nye og uprøvede virksomheder komme til fadet. Men sikkerheden for Kolding Kommune lå i forhandlingsdelen i udbuddet. Og Kolding Kommune havde på forhånd betinget sig ret til at afvise alle tilbudsgivere, hvis ingen skønnedes at kunne leve op til kravene.

 

Spørgsmål og svar

To virksomheder bød på opgaven. En erfaren og en nystartet. Og de kom hver især gennem to runder af forhandlinger. I første runde præsenterede de deres oplæg og forklarede, hvordan de havde tænkt sig at leve op til kommunens ønsker til en drift, der både ville være sikker og stabil, og hvor der samtidig var tænkt sociale aspekter ind.

 

Virksomhedernes fremstillinger medførte en række uddybende spørgsmål fra kommunens side, som virksomhederne tog med sig hjem og arbejdede videre med. På samme måde kunne virksomhederne i første runde stille direkte spørgsmål til kommunens forventninger og få svar med det samme.

 

Ved næste runde var virksomhedernes oplæg skarpere og mere detaljerede, og kommunen fik et realistisk billede af, hvorvidt tilbudsgiverne kunne løfte opgaven. Processen gav altså begge parter muligheder for at lære hinanden at kende, hvilket også betyder noget, når man dels skal løfte en så stor opgave, som det er at uddele 12.000 hjælpemidler om året, og når man skal stole på, at virksomheden faktisk kan levere sikker drift.

 

Veteraner skal hjælpe

På baggrund af den grundige proces fremstod det ene firma som den rigtige til at løfte opgaven. Nemlig det dengang nystartede PreMed, der i alt skal drive Hjælpemiddeldepotet i 7 år med mulighed for forlængelse. PreMed overtog opgaven for et år siden i juni 2020.

 

Det sociale aspekt i kontrakten med PreMed er, at virksomheden forsøger at få veteraner både fra forsvaret og politiet ind på arbejdsmarkedet gennem praktikker og ansættelser på særlige vilkår i virksomheden. Det sker i tæt samarbejde med Kolding Kommunes jobcenter og veterankoordinator.

 

Modigt valg giver winwinwin

PreMed kalder selv Kolding Kommunes valg for modigt. For virksomheden var som sagt nystartet og havde ikke erfaring med udlevering af hjælpemidler. Og den havde selvsagt på det tidspunkt endnu ikke bevist, at den var levedygtig.

 

Men i processen viste PreMed sig kompetent til at levere på kommunens efterspørgsel samtidig med, at det stod klart, at virksomheden bygger på et stærkt samfundsengagement og stor vilje til at levere det forventede og mere til - til gengæld for at få chancen. Engagementet beror på den opfattelse, at når man skal være leverandør til det offentlige, skal man tage ansvar, fordi vi alle er afhængige af, at sundhedsvæsenet drives godt og effektivt, og at det på grund af den demografiske udvikling med mange flere ældre er nødvendigt at tænke nye og anderledes tanker for fortsat at levere den sundhed i verdensklasse, som leveres i dag.

 

På den måde bliver socialøkonomi ikke bare barmhjertighed over for nogle af de samfundsgrupper, der har svært ved at begå sig på arbejdsmarkedet i dag. Tvært i mod. Der er brug for alle gode kræfter for at løfte opgaven. Og her er der brug for virksomheder, der kan se mulighederne i den del af arbejdsstyrken, der kan levere noget andet og i kortere tid, end det flertal, der er i stand til at yde 37 timer om ugen.

 

Den måde, det er gjort på i Kolding Kommune, giver winwinwinwin: Kommunen får løst en betydelig velfærdsopgave endda til UG – Den lille nystartede virksomhed får en stor ordre at bygge sin forretning op på – Veteraner får en chance for at bidrage til velfærden og for at få jobs på vilkår, der passer til dem – Og kommunen får en ny virksomhed, der kan være med til at skabe vækst og nye arbejdspladser.

 

What’s not to like!

 

Foto: Direktør for PreMed Anders Vikke (tv) og fleksjobber Søren på Hjælpemiddeldepotet i Kolding

Kolding er fuld af gode historier

Kolding er en kommune, hvor fællesskaberne trives, og hvor rammerne er til stede for, at man kan skabe sig "det gode liv".

Det er også en kommune i konstant udvikling. Og der, hvor der leves gode liv, og hvor der sker udvikling, ligger der også en masse gode historier.

Se flere historier her