Skip til hoved indholdet

Hylkedalen får et MTB-spor og en vandresti

Hylkedalen Mtbspor

I løbet af foråret kommer der flere muligheder for at vandre, cykle og træne i Hylkedalen

11. marts 2021

Arbejdet med at etablere et nyt mountainbikespor er i fuld gang, og i løbet af foråret anlægger Kolding Kommune også en ny vandresti fra trailcenteret i Hylkedalen til Hylkedalvej nord for Seest Mølleå.

 

Dertil kommer, at der også er nye træningsfaciliteter til styrke, bevægelse og balance på vej ved trappen i skræntskoven neden for trailcenteret.

 

2 - 5 km spor

Det nye mountainbikespor, også kaldet MTB-spor, bliver i første omgang 2 kilometer, men planen er en rundtur på 4-5 kilometer med udgangspunkt fra det nye trailcenter. Det er et blåt spor efter dansk standard, hvilket er en let sværhedsgrad. Det skal med tiden udvides med røde og sorte loops til de mere øvede ryttere.

 

Det er professionelle MTB-sporbyggere, der anlægger det nye MTB-spor i samarbejde med de lokale mountainbikeklubber. Klubberne har bidraget med input til linjeføringen både i terrænet og på onlinemøder.

 

- Vi er utrolig glade for de lokale klubbers engagement i vores nye MTB-spor og jeg vil gerne takke dem for deres konstruktive bidrag. Klubberne er også inviteret til fælles sporbyggerdag til foråret, når det igen er muligt at mødes, og også her er der stor opbakning fra alle MTB-klubberne i Kolding, siger formand for Fritids- og Idrætsudvalget Søren Rasmussen.

 

I samme område som MTB-sporet anlægger Kolding Kommune også en vandresti. Stien skal på længere sigt kobles på en eksisterende sti fra Ravnsbjerg Skov til Hylkedalen.

 

Fakta

De nye faciliteter er første skridt i arbejdet med at realisere udviklingsplanen for Hylkedalen, Seest gamle grusgrav og losseplads. Midlerne til de nye faciliteter kommer fra en statslig pulje, der støtter merværdier i det klima- og synergiprojekt, som BlueKolding og Kolding Kommune arbejder på at etablere ved Seest Mølleå i Hylkedalen. Klimaprojektet forventes påbegyndt sommeren 2021.

 

Kortskitse over nyt mountainbikespor i Hylkedalen

Kortskitse over nyt mountainbikespor i Hylkedalen

Kolding er fuld af gode historier

Kolding er en kommune, hvor fællesskaberne trives, og hvor rammerne er til stede for, at man kan skabe sig "det gode liv".

Det er også en kommune i konstant udvikling. Og der, hvor der leves gode liv, og hvor der sker udvikling, ligger der også en masse gode historier.

Se flere historier her