Skip til hoved indholdet

Kommuneplan er i offentlig høring

Vester Nebel Luftfoto Over Udstykning

Kolding Byråd har sendt et forslag til ny kommuneplan i høring fra 4. maj-30. juni. Den har bl.a. betydning for placeringen af nye parcelhusgrunde. Alle kan indsende bemærkninger til forslaget

7. maj 2021

Kommuneplanen er udviklingsplanen for hele kommunen, der fastlægger, hvordan kommunens arealer kan anvendes f.eks. til byudvikling, trafikanlæg og natur. Planen revideres hvert fjerde år. Det aktuelle forslag er Kommuneplan 2021-2033.

 

Det forslag, der nu er i høring, kan have betydning for dem, der har interesse for at bosætte sig og bygge hus i Kolding Kommune. Og det er der mange, der har, for efterspørgslen på byggegrunde er stor i øjeblikket. Ikke mindst i den nordlige og sydlige del af Kolding by.

 

- Vi oplever en stor interesse for byggegrunde i den nordlige del af Kolding, og det er et godt eksempel på et af de områder, hvor mange interesser skal afvejes. Derfor er områderne placeret og afgrænset, så de tager størst muligt hensyn til f.eks. landskab, natur og risiko for oversvømmelse, siger Birgitte Kragh, der er formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.

 

Drejens, Bjert, Dalby og Vester Nebel

Bl.a. på grund af efterspørgsel på byggegrunde udlægger planforslaget nye byudviklingsområder på Drejens-halvøen nord for Drejensvej, i den nordlige del af Nr. Bjert og vest for Fynsvej. Men der er også udlagt nye boligområder i Vester Nebel og i Sdr. Bjert.

 

Også i den sydlige del af Kolding ved Vonsild og Dalby udlægges et mindre område med mulighed for  dagligvarebutik, men også for boliger. Planforslaget udvider og tilpasser de fremtidige byudviklingsområder ved Vonsild i sammenhæng med en planlagt sydlig ringvejsforbindelse. Herved sikrer kommuneplanen mulighed for, at Vonsild over de næste 12 år kan vokse øst for Dalby Møllebæk.

 

Udvikling tager tid

Men selv om kommuneplanforslaget indeholder nye områder, der kan blive til nye bydele, er det ikke ensbetydende med, at det sker lige nu. Kommuneplanen sætter rammer for udviklingen de næste 12 år.

 

De byudviklingsmuligheder, den anviser, bliver altså ikke nødvendigvis udnyttet lige nu. Det kan være, at byudviklingen vil kræve, at der f.eks. skal anlægges nye veje og stier eller nye institutioner. Det er heller ikke nødvendigvis kommunen der ejer jorden, så det kan være, at nuværende lodsejere og kommende udviklere først skal finde hinanden, inden området kan blive til en ny bydel.

 

Først når kommuneplanen er vedtaget, kan byrådet beslutte igangsætning af de nye byudviklingsarealer gennem nye lokalplaner. En lokalplanproces tager typisk et lille års tid. Når en lokalplan er på plads, kan selve anlægsarbejdet starte i et nyt boligområde - det der populært kaldes byggemodning. Derefter kan eventuelle byggegrunde sættes til salg.

 

Tidligst nye udstykninger i foråret 2023

Kommuneplan 2021-2033 forventes endeligt vedtaget sidst på året, så den kan træde i kraft fra årsskiftet 2021/2022. Først når den er vedtaget, kan byrådet beslutte, hvornår lokalplanlægningen skal sættes i gang for de nye byudviklingsarealer, der er foreslået i kommuneplanen. Det er heller ikke afklaret, om Kolding Kommune selv udvikler arealerne, eller det vil være private udviklere, der skaber de nye byggemuligheder.

 

Når alle disse forhold er taget i betragtning, kan der derfor tidligst være grunde klar i det første lokalplanlagte område i foråret 2023.

 

Læs mere om forslaget til Kommuneplan 2021-2033

 

Her annoncerer Kolding Kommune sine byggegrunde til salg

 

Kolding er fuld af gode historier

Kolding er en kommune, hvor fællesskaberne trives, og hvor rammerne er til stede for, at man kan skabe sig "det gode liv".

Det er også en kommune i konstant udvikling. Og der, hvor der leves gode liv, og hvor der sker udvikling, ligger der også en masse gode historier.

Se flere historier her