Skip til hoved indholdet

Munck og Meldgaard indgår aftale om Marina City

Marina City Uddybning Køge Havn Foto Dbb Dredging

Kolding Kommune har valgt Munck Havne og Anlæg A/S til at udføre de første dele af arbejdet med Marina City, nemlig at udvide havnebassinet, etablere kajanlæg og slæbesteder, anlægge ny strand og opfylde det nye landområde

15. juni 2021

Der er tale om en kontrakt på op mod 120 mio. kr., som bringes i spil, når alle planer er godkendt hos de statslige myndigheder – formodentlig i løbet af sommeren. Da der er tale om en så stor anlægsopgave, har den været i EU-udbud. Og Kolding Kommunes økonomiudvalg vurderer, at det meget erfarne entreprenørfirma Munck Havne og Anlæg A/S i samarbejde med rådgiverne fra COWI kom med det bedste bud.

 

Konkurrence på CO2-begrænsning

Som noget helt usædvanligt for et EU-udbud handlede det ikke kun om pris og kvalitet, men også om entreprenørernes evne til at begrænse CO2-belastningen. Prisen vægtede 50% i kommunens samlede vurdering, mens de to andre parametre var kvalitet (25%) og CO2/bæredygtighed (25%).

 

”Det er noget helt nyt, at CO2-udledning indgår som konkurrenceparameter ved udbuddet af en stor anlægsopgave. Så vidt vi ved er det første gang, både her i landet og måske også i det hele taget, at dette sker. Men det ligger helt i tråd med alle de nationale og internationale politiske ambitioner om at reducere CO2-udslippet og klimabelastningen frem mod 2030. Og Kolding Kommune ønsker jo at være blandt de forreste i denne omstillingsproces,” forklarer borgmester Jørn Pedersen.

 

Aftalen gælder de marine anlægsarbejder, der igangsættes så hurtigt som muligt, når alle tilladelser er på plads, så man bliver i stand til hurtigst muligt at kunne flytte lystbådehavnen nord for fjorden over til placeringen syd for fjorden i Marina City.

 

Senere kommer der udbud på andre arbejder som fx moler, broanlæg og havnepromenade, ligesom byggemuligheder vil blive sat til salg.

 

Meldgaard genbruger 750.000 tons slagge

Sideløbende med kontrakten på de marine anlægsarbejder er der arbejdet på at løfte de bæredygtigt tanker til et nyt niveau herhjemme. Derfor har Meldgaard Miljø A/S og Kolding Kommune forberedt at genbruge op til 750.000 tons renset slagge fra affaldsforbrænding til opfyldningen af det nye landområde.

 

”Det er væsentligt mere ressourcevenligt, idet man ellers skulle have hentet en tilsvarende stor mængde begrænsede råstoffer fra en grusgrav eller havbunden. Og samtidigt nyttiggøres dette restmateriale på en god måde, CO2-udslippet begrænses, og det er en økonomisk god løsning. Samlet set er det cirkulær økonomi i stor skala,” siger Jørn Pedersen.

 

Meldgaard Miljø A/S leverer en stor del af de 750.000 tons slagge fra sit anlæg i Koldings nordlige industriområde, mens andet sejles hertil. I aftalen indgår fastlagte ruter så der ikke køres gennem Kolding bymidte i myldretiden. For at mindske støv, vil alle lastbiler vaske hjulene både ved virksomheden og ved Marina City, ligesom nogle aktiviteter rykker inden for i en hal.

 

Meldgaard Miljø A/S modtager og behandler størstedelen af al den slagge fra affaldsforbrænding, som produceres i Danmark. En stor del heraf håndteres i Kolding, men virksomheden har også anlæg forskellige andre steder i landet. Her har man udviklet et avanceret anlæg, som udskiller de værdifulde metaller fra slaggen. Metallerne går til genanvendelse, mens det rensede restmateriale er glimrende til anlægsarbejder som f.eks. i Marina City.

Kolding er fuld af gode historier

Kolding er en kommune, hvor fællesskaberne trives, og hvor rammerne er til stede for, at man kan skabe sig "det gode liv".

Det er også en kommune i konstant udvikling. Og der, hvor der leves gode liv, og hvor der sker udvikling, ligger der også en masse gode historier.

Se flere historier her