Skip til hoved indholdet

Nye muligheder i stort erhvervsområde

Tankedalsvej Drone 1600Pxx899px

Kolding Kommune sender planerne for en ændring af anvendelsen af et stort erhvervsområde op ad E45 i høring. Ændringerne giver gode muligheder for lager-, logistik- og transporterhvervet

22. april 2021

Nu er planerne for et stort erhvervsareal med særlig attraktiv beliggenhed ud til Sønderjyske Motorvej ved frakørsel Kolding S ved at være på plads.

 

Kolding Byråd har besluttet at sende kommuneplantillægget for hele det ca. 184 ha store område og lokalplanen for en del af området i offentlig høring i otte uger fra torsdag 22. april til torsdag 17. juni.

 

Lager og logistik på vej ind

Med tillægget til kommuneplanen ændres bestemmelserne for, hvad området må anvendes til. Det har indtil nu været udlagt til formål som kontorer og undervisning. Med ændringerne i kommuneplanen tillades mere traditionelle erhvervstyper bl.a. med mulighed for at etablere lager- og logistikvirksomheder.

 

Og det er netop, hvad Schou A/S ønsker at anvende området til. Schou A/S har købt den del af området, der nu er udarbejdet en lokalplan for, som sendes i offentlig høring sammen med kommuneplantillægget.

 

Lokalplanen dækker den ca. 36 ha store del af området, som ligger nærmest motorvejen og afkørslen ved Tankedalsvej. Her vil Schou A/S opføre højlager samt kontor- og servicevirksomhed.

 

Endnu en stor del af erhvervsområdet er solgt til en anden investor, Stender, som vil etablere et transportcenter. Der er en lokalplan på vej for denne del af området, som forventes at komme i offentlig høring medio 2021.

 

- Den ændrede anvendelse giver nogle fantastiske muligheder både for de investorer, der allerede har købt dele af området, og for andre driftige erhvervsfolk. Her får de bl.a. mulighed for at gøre Kolding til et nyt og væsentligt centrum for transport og logistik lige her i Danmarks motorvejskryds, hvor E45 og E20 krydser hinanden. Det er samtidig en fantastisk chance for erhvervsudviklingen i Kolding Kommune, pointerer borgmester Jørn Pedersen.

 

Grønne muligheder

Selv om transport og logistik pr. definition er lig med tung trafik, forventes den nye anvendelse af erhvervsområdet ikke at påvirke miljøet i særlig grad bortset fra, at der vil komme mere trafik, og at bygningerne vil påvirke omgivelserne visuelt.

 

- Vi alle sammen afhængige af lastbiler, der fragter vores varer rundt. Og lagrene ligger rigtig godt, når de er tæt på motorvejsnettet, for det er på motorvejen, lastbilerne generer omgivelserne mindst. Dertil kommer, at vi jo kigger ind i en mere grøn fremtid - også i transportbranchen bl.a. med andre drivmidler end diesel. Og hvad angår selve industriområdet, åbner kommuneplanen for, at man kan installere solcelleanlæg på bygningernes tagflader, så virksomhederne kan forsyne sig selv med grøn strøm, forklarer Jørn Pedersen.

Endvidere udlægger kommuneplantillægget et nyt areal til fritidsformål/natur midt i erhvervsområdet. Det sikrer forbindelse for dyr og planter mellem naturområder inden for og uden for planområdet.

 

Frist 17. juni

Alle interesserede kan indsende deres bemærkninger til kommuneplantillægget med tilhørende miljørapport og til lokalplanen senest 17. juni. De skal sendes til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk. Planerne ligger på www.kolding.dk/plansager.

Kolding er fuld af gode historier

Kolding er en kommune, hvor fællesskaberne trives, og hvor rammerne er til stede for, at man kan skabe sig "det gode liv".

Det er også en kommune i konstant udvikling. Og der, hvor der leves gode liv, og hvor der sker udvikling, ligger der også en masse gode historier.

Se flere historier her