Skip til hoved indholdet

Tæt parløb mellem Dansk Design Center og Kolding Kommune

Jørn Pedersen Og Aase Fra DDC B

Dansk Design Center og Kolding Kommune giver hinanden håndslag på at arbejde tættere sammen omkring projekter, der kan skabe fremtidens bæredygtige samfund

 

24. juni 2021

Mere konkret sikrer den nye partnerskabsaftale et tættere samarbejde omkring projekter, der f.eks. kan handle om udfordringen med at omstille affaldshåndtering til cirkulær økonomi. Det vigtigste er, at projekterne udforsker, afprøver og løser udfordringer i forbindelse med bæredygtig vækst. Og at de gør det designdrevet.

 

- Design og designtænkning er en hjørnesten i Kolding Kommunes bæredygtighedsstrategi, der skal bidrage til at gentænke den måde, vi indretter vores samfund på. Det gør kommunen til en oplagt samarbejdspartner, når det handler om at afprøve nye metoder til at skabe bæredygtig vækst, forklarer Aase Højlund Nielsen, der er leder af Dansk Design Centers kontor i Kolding.

 

Borgmester Jørn Pedersen ser et stort potentiale i det tættere samarbejde med Dansk Design Center:

 

- Vi har en helt unik chance for at blive førende inden for grøn omstilling i Kolding Kommune, fordi vi har et meget etableret og velfungerende økosystem bl.a. bestående af SDU, Designskolen, virksomheder og kommunen, der har arbejdet med design og den måde at tænke udvikling på i så mange år. Derfor skruer vi nu op for samarbejdet med Dansk Design Center og sætter nogle satsninger i søen, som forhåbentlig vil tænde op under omstillingen til bæredygtig vækst, pointerer borgmester Jørn Pedersen.

 

Aftalen godkendt i økonomiudvalget

Partnerskabsaftalen er godkendt af Kolding Kommunes Økonomiudvalg i juni 2021. Den skal danne grundlag for et gensidigt samarbejde, som skal skabe synlige resultater som f.eks. et tværfagligt innovationsmiljø i Kolding. Aftalen løber over fire år til udgangen af 2025.

 

Ifølge aftalen fastlægger parterne hvert år, hvilke indsatser de skal arbejde sammen om. For hver enkelt indsats indgås der en separat aftale, der mere konkret fastlægger de to parters roller og økonomien i projektet. Her i partnerskabsaftalens første år fokuseres der på disse to indsatser:

 

  • Udvikling og etablering af et tværfagligt innovationsmiljø i Kolding
  • Samarbejde omkring grøn omstilling med det kommunale inspirationsmiljø Bæredygtighedshuset som omdrejningspunkt

 

Begge indsatser relaterer sig både til mål i Kolding Kommunes erhvervs- og vækstpolitik og til Dansk Design Centers strategi ”Design for bæredygtig vækst”. Som et led i aftalen skal alle projekter evalueres med henblik på at uddrage læring og formidle resultaterne.

Kolding er fuld af gode historier

Kolding er en kommune, hvor fællesskaberne trives, og hvor rammerne er til stede for, at man kan skabe sig "det gode liv".

Det er også en kommune i konstant udvikling. Og der, hvor der leves gode liv, og hvor der sker udvikling, ligger der også en masse gode historier.

Se flere historier her