Transparent
Kom til Kolding

Drejensvej - Landbrugsareal - Nyt udbud

Kolding Kommune udbyder ca. 2,7 hektar landbrugsjord i Drejens.

Arealet udgør en del af et samlet landbrugsareal, hvorfor der skal gennemføres en matrikulær sag. Der henvises i øvrigt til vedlagte dokumenter.

Salget sker i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Arealet udbydes med en på forhånd fastsat mindstepris.

Tilbud om køb skal være Kolding Kommune i hænde senest torsdag den 28. september 2023, kl. 12.00. Senere indkomne tilbud kan dog tages i betragtning, såfremt tilbud endnu ikke er accepteret. Købstilbud med salgsvilkår skal sendes til: Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Akseltorv 2a, 6000 Kolding eller på e-mail: kobogsalg@kolding.dk .

Arealet sælges til højestbydende. Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller helt forkaste disse.

Hvis arealet ikke er solgt efter udbudsfristens udløb, er arealet fortsat til salg.

Salgsmateriale, bilag og yderligere oplysninger kan ses nedenunder eller fås hos jurist Lasse Ørbæk Hildingberg 79 79 62 12 78 eller ylass@kolding.dk .