Transparent
Kom til Kolding

Hvidkærgårdsvej 10 i Vamdrup

Kolding Kommune sælger Hvidkærgårdsvej 10, 6580 Vamdrup

Ejendommen byder på mange muligheder med et bebygget areal på 169 m2 samt et uudnyttet tagetageareal på 120 m2. Ejendommens samlede grundareal består af 7651 m2. Dertil hører 885 m2 udhusbygninger.

Arealopgørelserne bygger på BBR og tinglysningen og kan derfor afvige fra det faktiske.

Fremvisning af ejendommen kan ske efter aftale med Lasse Ørbæk Hildingberg, ylass@kolding.dk eller 7979 62 12.

Salget sker i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Ejendommen udbydes med en på forhånd fastsat mindstepris.

Mindsteprisen udgør 1.000.000 kr. ekskl. moms.

Købstilbud med salgsvilkår skal sendes til: Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Akseltorv 2a, 6000 Kolding eller på e-mail: kobogsalg@kolding.dk .

Salgsmateriale, bilag og yderligere oplysninger kan ses nedenunder eller fås hos jurist Lasse Ørbæk Hildingberg på 79 79 62 12 eller ylass@kolding.dk .