Transparent
Kom til Kolding

Hvidkærgårdsvej 10 i Vamdrup - Nyt udbud

Hvidkærgårdsvej 10 i Vamdrup udbydes til salg i offentligt udbud

Kolding Kommune udbyder Hvidkærgårdsvej 10, 6580 Vamdrup til salg i offentligt udbud.

Ejendommen byder på mange muligheder med et bebygget areal på 169 m2 samt et uudnyttet tagetageareal på 120 m2. Ejendommens samlede grundareal består af 7651 m2. Dertil hører 885 m2 udhusbygninger.

Arealopgørelserne bygger på BBR og tinglysningen og kan derfor afvige fra det faktiske.

Fremvisning af ejendommen finder sted på følgende tidspunkter:

Tirsdag den 22. november 2022 fra 12.00-14.00
Torsdag den 29. november 2022 fra 09.00-11.30

Tilmelding til fremvisning skal ske til ylass@kolding.dk eller 7979 62 12.

Salget sker i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Ejendommen udbydes med en på forhånd fastsat mindstepris.

Mindsteprisen udgør 1.000.000 kr. ekskl. moms.

Tilbud om køb skal være Kolding Kommune i hænde senest torsdag den 8. december 2022, kl. 12.00. Senere indkomne tilbud kan dog tages i betragtning, såfremt tilbud endnu ikke er accepteret. Købstilbud med salgsvilkår skal sendes til: Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Akseltorv 2a, 6000 Kolding eller på e-mail: kobogsalg@kolding.dk .

Ejendommen sælges til højestbydende. Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller helt forkaste disse.

Hvis ejendommen ikke er solgt efter udbudsfristens udløb, er den fortsat til salg.

Salgsmateriale, bilag og yderligere oplysninger kan ses nedenunder eller fås hos jurist Lasse Ørbæk Hildingberg på 79 79 62 12 eller ylass@kolding.dk .