Transparent
Kom til Kolding

Kolding - areal ved Lyshøj Allé

Kolding Kommune udbyder en storparcel til salg ved Lyshøj Allé i Kolding.

Storparcellen kan alene anvendes til sundhedshus.

Storparcellen udgør ca. 11.100 m2 med mulighed for, at der kan bygges op til 1.200 etagemeter.

Parcellen udbydes med en på forhånd fastsat mindstepris på 1.000 kr./etagemeter.

Prisen er eksklusiv moms, tilslutningsbidrag og byggemodning – se salgsvilkår.

Salget sker med forbehold for, at der kan tilvejebringes en ny lokalplan der tillader sundhedshus på arealet.

Ønsker du at byde på storparcellen – der skal du sende et underskrevet købstilbud med salgsvilkår til  kobogsalg@kolding.dk  , så blanketterne er Centralforvaltningen i hænde senest den 4. juli 2022, kl. 12.00.

Du kan også sende købstilbud med salgsvilkår med posten til Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Akseltorv 2A, 6000 Kolding. Hvis du foretrækker at aflevere købstilbud med salgsvilkår personligt, bedes du kontakte os på telefon 7979 6212 for at aftale et tidspunkt.

Salgsmateriale kan ses nedenunder.

Materialet kan også fås ved henvendelse til Lasse Ørbæk Hildingberg, tlf. 7979 6212 eller på e-mail:  kobogsalg@kolding.dk  .

Arealet udbydes til salg i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme. Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud, ligesom kommunen frit kan forkaste samtlige tilbud. De grunde, der ikke bliver solgt ved tilbudsfristens udløb, vil fortsat være til salg.

Kontakt os om bosætning

Portrætfoto af jurist Lasse Ørbæk Hildingberg

Salg af erhvervsjord og ejendomshandel

Lasse Ørbæk Hildingberg
Jurist

Akseltorv 2A, 6000 Kolding
Tlf: 79 79 62 12
ylass@kolding.dk