Transparent
Kom til Kolding

Kolding N - areal ved Saturnvej

Kolding kommune udbyder erhvervsjord ved Saturnvej, der er beliggende i det attraktive område Kolding N, der er et etableret erhvervsområde med virksomheder i mange størrelser.

Arealet skal anvendes i overensstemmelse med lokalplan 0715-22 Bramdrup Erhvervspark 2 – Ved Dons Landevej.

Anvendelsen af området følger af lokalplanen, men følgende kan fremhæves (lokalplanens pkt. 3.1):

”Området må kun anvendes til erhvervsformål og kun til service- og administrationsvirksomheder, lettere fremstillingsvirksomhed samt til butikker med særlig pladskrævende varegrupper, det vil sige biler, lystbåde, campingvogne, planter og havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten og betonvarer samt møbler. Ved etablering af butikker til møbler er det dog en forudsætning, at der er foretaget vurdering af, om sådanne butikker kan placeres i bymidten, bydelscentre eller aflastningsområder, før den kan placeres i et område til særlig pladskrævende varegrupper. Butikker til særlig pladskrævende varegrupper må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.500 m2.”

Fra området er der nem adgang til motorvejsnettet og til Billund Internationale Lufthavn. 

Salget sker i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Arealet udbydes med en på forhånd fastsat mindstepris.

Tilbud om køb skal være Kolding Kommune i hænde senest fredag den 22. september 2023, kl. 12.00. Senere indkomne tilbud kan dog tages i betragtning, såfremt tilbud endnu ikke er accepteret. Købstilbud med salgsvilkår skal sendes til: Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Akseltorv 2a, 6000 Kolding eller på e-mail: kobogsalg@kolding.dk .

Arealet sælges til højestbydende. Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller helt forkaste disse.

Hvis arealet ikke er solgt efter udbudsfristens udløb, er arealet fortsat til salg.

Salgsmateriale, bilag og yderligere oplysninger kan ses nedenunder eller fås hos ejendomskonsulent Mads Frees Clausen 79 79 88 78 eller madsf@kolding.dk .

Kontakt os om bosætning

Mads Frees Clausen

Salg af erhvervsjord

Mads Frees Clausen
Ejendomskonsulent

Akseltorv 2A, 6000 Kolding
Tlf: 79 79 88 78
madsf@kolding.dk