Transparent
Kom til Kolding

Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding

Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding udbydes til salg i offentligt udbud

Kolding Kommune udbyder Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding til salg i offentligt udbud.

Ejendommen benyttes i dag som vandrehjem, hvilket også skal være tilfældet i fremtiden. Ejendommen har en helt unik placering med udsigt over Kolding by. Ejendommen bør opleves af dig/jer, der drømmer om at drive vandrehjem tæt på byen og med natur omkring. Ejendommen har et samlet grundareal på 3.590 m², jf. tinglysningen.

Ejendommens bygning 1 er opført i 1939 og ombygget/tilbygget i 2011. Bygningen har et samlet bygningsareal på 300 m2 og dertil kommer et samlet kælderareal på 168 m² og en udnyttet tagetage på 239 m². Bygning 2 og 3 er begge opført i 2004 og har samlet bygningsareal på henholdsvis 454 m² og 424 m². På ejendommen er der derudover to mindre udhuse på henholdsvis 12 m² og 17 m².

Ejendommens bygning 1 har en bevaringsværdi på 4 og er omfattet af kommuneplanens retningslinje 4.3.1 for bevaringsværdige bygninger.

Arealopgørelserne bygger på BBR og tinglysningen og kan derfor afvige fra det faktiske.

Salget sker i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Ejendommen udbydes med en på forhånd fastsat mindstepris på 8.300.000 kr.

Tilbud om køb skal være Kolding Kommune i hænde senest mandag den 3. juni 2024, kl. 12.00. Senere indkomne tilbud kan dog tages i betragtning, såfremt tilbud endnu ikke er accepteret. Købstilbud med salgsvilkår skal sendes til: Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Nytorv 11, 6000 Kolding eller på e-mail: kobogsalg@kolding.dk .

Ejendommen sælges til højestbydende. Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller helt forkaste disse.

Hvis ejendommen ikke er solgt efter udbudsfristens udløb, er ejendommen fortsat til salg.

Spørgsmål kan rettes til Lasse Ørbæk Hildingberg, Strategisk Vækst, på 79 79 62 12 eller ylass@kolding.dk . Det samme gør sig gældende, såfremt fremvisning ønskes.

Fremvisning kan ske på følgende tidspunkter (husk tilmelding):

Onsdag den 22. maj kl. 11.00-12.00

Mandag den 27. maj kl. 11.00-12.00

Fredag den 21. maj kl. 11.00-12.00

Opmærksomheden bør af byder henledes på udbudsvilkår, købstilbud salgsvilkår og øvrige bilag, der fremgår af salgsmaterialet nedenfor.