Transparent
Kom til Kolding

Udbud af ejendom i Viuf

Kolding Kommune udbyder en tidligere landbrugsejendom til salg.

Ejendommen består af en bevaringsværdig gård – ”Lindegård” – samt en storparcel til tæt-lav boligbebyggelse. Ejendommen er beliggende Vestersig 7A-B i Viuf, og har et samlet grundareal på 20.951 m². I Viuf er der 13 km til Kolding bymidte og ca. 6 km til motorvejstilkørsel.

Ejendommen er en del af et nyt boligområde i Viuf, som er omfattet af lokalplan 0633-13 Syd for Vestersig. Der forventes etableret omkring 50 boliger i det nye område, når det er fuldt udbygget.

Ejendommen udbydes til salg til en på forhånd fastsat mindstepris på 2.600.000 kr. ekskl. moms og tilslutningsbidrag, og i øvrigt på vilkår om, at købstilbud skal ledsages af et projektforslag, som viser hvordan ejendommen påtænkes bebygget og bevaret som gårdmiljø. Udbuddet sker i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Ved bud på ejendommen sendes et underskrevet købstilbud til kobogsalg@kolding.dk . Blanketten skal være kommunen i hænde senest den 16. august 2022, kl. 12.00 .

Kommunen forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud, ligesom kommunen frit kan forkaste samtlige tilbud. Hvis grunden ikke bliver solgt ved tilbudsfristens udløb, vil den fortsat være til salg.

Fremvisning vil finde sted på følgende datoer:

Den 28. juli 2022, kl. 10.00 12.00, og

den 4. august 2022, kl. 10.00 – 12.00.

Tilmelding er nødvendig, da fremvisning ikke bliver afholdt, såfremt der ikke er modtaget tilmeldinger. Tilmelding på e-mail: kobogsalg@kolding.dk

Salgsmateriale og vilkår kan ses nedenunder.