Transparent
Kom til Kolding

Vonsildvej 91 i Kolding - Nyt Udbud

Vonsildvej 91, 6000 Kolding udbydes til salg i offentligt udbud

Kolding Kommune udbyder Vonsildvej 91, 6000 Kolding til salg i offentligt udbud.

Ejendommen byder på mange muligheder med samlet bygningsareal ekskl. tagetage på 206 m2. Derudover er der et samlet tagetageareal på 80 m2. Dertil hører en større garage på 216 m2, der er opført i 1995.

Det samlede grundareal består af 2588 m2.

Arealopgørelserne bygger på BBR og tinglysningen og kan derfor afvige fra det faktiske.

Salget sker i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Ejendommen udbydes med en prisindikation på 1.300.000 kr.

Tilbud om køb skal være Kolding Kommune i hænde
senest onsdag den 4. oktober 2023, kl. 12.00. Senere indkomne tilbud kan dog tages i betragtning, såfremt tilbud endnu ikke er accepteret.

Købstilbud med salgsvilkår skal sendes til: Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Akseltorv 2A, 6000 Kolding eller på e-mail: kobogsalg@kolding.dk.

Ejendommen sælges til højstbydende. Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse.

Hvis ejendommen ikke er solgt efter udbudsfristens udløb, er ejendommen fortsat til salg.

Salgsmateriale, bilag og yderligere oplysninger kan ses nedenfor eller fås hos jurist Lasse Ørbæk Hildingberg på tlf. 79 79 62 12 eller ylass@kolding.dk.