Transparent
Kom til Kolding

Nye udstykninger er på vej

Kolding Kommune har løbende fokus på at udvikle nye, attraktive boligområder med byggegrunde. 

Det tager ofte ret lang tid, fra et område er udvalgt, til grunden kan sælges, fordi der er mange tidskrævende skridt i processen. Hele processen tager ofte ca. 2-3 år. 

Området udvælges

Det er byrådet, der beslutter, hvor nye boligområder skal placeres. I arbejdet med at udvælge områderne er der dog en del lovgivning, der skal tages højde for. Det er lovgivning, der på forskellige måder sætter grænser for, hvor man må bygge boliger. Vigtige parametre er også, at der bl.a. er daginstitutioner, skoler og infrastruktur til stede i lokalområdet. 

Opkøb af jorden

Hvis ikke kommunen på forhånd ejer jorden, skal den opkøbes. Det indebærer forhandlinger med lodsejeren eller lodsejerne.  

Planerne på plads

Når beslutningerne omkring det nye boligområde er på plads, skal området skrives ind i kommunens planlægning. Det betyder, at området skal passe ind i kommuneplanen, og der skal være en lokalplan for området, som tillader boligbyggeri. Disse planer skal også godkendes af byrådet. 

Byggemodning

Når jorden er købt, kan byggemodningen gå i gang. Det vil sige, at arealet bliver gjort klar til, at der kan bygges boliger på det. Grundene kloakeres, der lægges strøm ind, og der anlægges veje og stier ind til og på det nye område. 

Udbud og salg

Når byggemodningen er færdig, er udstykningen klar til at blive solgt. 

Se hvad der er på vej

Her kan du se, hvor vi planlægger at gøre nye byggegrunde klar de kommende ca. 2 år. Siden opdateres naturligvis løbende.