Transparent
Kom til Kolding

490 flere borgere i Kolding Kommune

Befolkningen tog et stort skridt opad i Kolding Kommune i 2021. Indbyggertallet steg med 490 personer. Det skyldes især fødselsoverskud samt tilflytning af international arbejdskraft bl.a. fra Tyskland og Polen

Der er flere, der får øjnene op for, at det er attraktivt at bo i Kolding Kommune. Efter en periode med meget lav vækst – nærmest stagnation – i befolkningstallet, steg det med hele 490 personer fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022, så der nu er 93.545 indbyggere i kommunen.

- Det er ikke bare glædeligt, det viser også, at Kolding er en attraktiv bosætningskommune. Der er så mange fordele her med vores centrale placering, naturskønne omgivelser, gode uddannelses-, sundheds- og fritidstilbud og mange arbejdspladser. I det hele taget har vi de rammer, der skal til, for at man kan leve det gode liv her. Og i det nye byråd er vi klar til at tage fat og gøre endnu mere for, at endnu flere vælger at flytte til Kolding Kommune, pointerer borgmester Knud Erik Langhoff.

966 små nye koldingensere

Stigningen i indbyggere kommer hovedsageligt på grund af to faktorer. Den ene er et fødselsoverskud på 104 personer. Der blev altså født 104 personer mere med bopæl i Kolding Kommune, end der var personer, der afgik ved døden. I alt blev der født 966 små nye koldingensere.

International arbejdskraft

Den anden faktor er, at tilgangen af international arbejdskraft er steget. Der var nemlig flere, der flyttede fra udlandet for at bo og arbejde i Kolding Kommune i 2021, end der har været de senere år. I alt flyttede 1.028 personer hertil, mens kun 540 flyttede den anden vej. Det giver et overskud på 488 personer. Året før var indvandringsoverskuddet 175.

Den største del af den internationale arbejdsstyrke i Kolding kommer fra Polen og Tyskland. Af de 1.028 nye medborgere, der ankom i 2021, kommer 12,45% eller 128 personer fra Polen og 12,16%, altså 125 personer, fra Tyskland. De kommer hovedsageligt for at få job inden for brancherne administration, undervisning, sundhed, handel, industri, service og transport.

Vækst i landsbyer som Agtrup-Sdr. Bjert

Væksten i indbyggertal kan også ses i nogle af de mindre lokalsamfund. Agtrup-Sdr. Bjert er det område uden for Kolding by, der har fået den største tilvækst i indbyggere sidste år, nemlig på 42 personer.

I Agtrup-Sdr. Bjert er der bl.a. kommet flere indbyggere, fordi både private investorer og kommunen har udstykket områder med byggegrunde. Dertil kommer, at der er iværksat andre boligprojekter, som også fremover kommer til at tilføre området endnu flere indbyggere.

Et af dem er Agtrup Gaardhuse som er under forvandling til et seniorbofællesskab. Det kommer til at bestå af 27 boliger og et fælleshus. Nicolaj Ærøbo Ebbesen fra Houseofinnovation er en af dem, der står bag projektet. Han valgte Agtrup til sit boligprojekt, fordi der er rolige og naturskønne omgivelser, og det er et aktivt lokalsamfund, som ligger tæt på Kolding. Og så fordi, området i forvejen har en tradition for bofællesskaber.

- Boligformen passer godt ind her. Her er meget fællesskab, og lokalsamfundet er kendt for, at man passer på hinanden og dyrker det sociale bl.a. med mange klubber. De fleste af dem, jeg skal leje boligerne ud til, har et kendskab til området i forvejen. Ca. 75% er lokale. Nogle bor her og sælger deres huse, andre kommer fra Kolding eller andre steder fra for at flytte tæt på børn og børnebørn. Det er alle sammen nogle, der sætter pris på nærhed, fællesskaber og landsbymiljøet, påpeger Nicolaj Ærøbo Ebbesen.

FAKTA

Top 5 brancher for indvandrere fra Tyskland og Polen

Tyskland:         
Offentlig administration, undervisning og
sundhed
Handel
Industri
Rejsebureau, rengøring og service     
Transport

Polen:
Industri
Rejsebureau, rengøring og service    
Transport     
Handel  
Offentlig administration, undervisning og
sundhed

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering