Transparent
Kom til Kolding

Græssende kvæg forbedrer naturen

Der skal gå kvæg på engene ned mod Kongeåen og Bastrup Bæk. Når kvæget græsser, gavner det biodiversiteten, så der bl.a. kommer flere blomster, fugle og insekter i området

Den natur, som ligger i tilknytning til udstykningerne i det vestlige Vamdrup, får et løft. Det sker ved, at der kommer til at gå kvæg i en indhegning omkring engene ned mod Kongeåen og Bastrup Bæk. Når kvæget græsser, plejer det naturen, og det er med til at øge mangfoldigheden af blomster, insekter og fugle.

Det er kommunen, der ejer arealerne, og som har pligt til at pleje dem f.eks. ved græsning, da de udgør beskyttet natur. Kvæget bliver sat derud af den lokale dyreholder Poul Olesen, som Kolding Kommune har indgået en aftale med.

Hegnet samt en kreaturovergang og et vandingssted ved Bastrup Bæk bliver etableret i løbet af foråret 2022, og dyrene bliver sat ud på arealet omkring 1. maj.

Få dyr giver god plads til naturen

Når dyrene græsser, holdes vegetationen lav. Samtidig giver det mulighed for, at flere urter kan spire frem. Dyrenes færdsel på arealet er med til at sprede planterne. Og den større mangfoldighed af planter og blomster gavner både insekt- og fuglelivet.

Afgræsningen holdes ekstensiv – det vil sige, at der går relativt få kreaturer på engene i forhold til arealets størrelse. På den måde får planterne mulighed for både at blomstre og sprede frø hen over sommeren.

Adgang gennem låger

Der etableres låger flere steder i indhegningen, så det bliver muligt at komme ind og færdes på engen, ligesom man kan ”komme ud af” indhegningen ad andre låger på den nordlige side af hegningen og vandre langs med Kongeåen. Det er planen, at der etableres en trampesti langs Kongeåen uden for indhegningen, hvor vegetationen klippes ned et par gange om året.

Man skal ikke tage hund med ind i indhegningen – hverken i snor eller uden snor.

Eng-brandbæger og blodplet

I dele af området har planten eng-brandbæger fyldt meget. Den kan være giftig for græssende husdyr, hvis den indtages i større mængder. De steder, hvor planten har domineret, er blevet slået én gang, og kommunen vil i samråd med dyreholderen vurdere, om der er behov for at gøre det igen. Normalt undgår græssende dyr selv helt naturligt at spise eng-brandbæger. De tilfælde af forgiftning, man kender til, forekommer primært, når dyr fodres med hø, hvor der er stor forekomst af Eng-Brandbæger.

Eng-brandbæger er i øvrigt en naturlig plante i Danmark, som er til gavn for en lang række insekter, særligt den smukke lille sommerfugl blodplet.

Kontakt til dyrenes ejer

Poul Olesen vil foretage det daglige tilsyn med dyrene, og han har tlf.: 40 17 17 77, hvis der er brug for at kontakte ham omkring dyrene.

Sommerfuglen blodplet sidder på et græsstrå

Sommerfuglen blodplet sidder på et græsstrå

En larve fra sommerfuglen blodplet sidder på et blomsterhoved på planten eng-brandbæger

En larve fra sommerfuglen blodplet sidder på et blomsterhoved på planten eng-brandbæger