Transparent
Kom til Kolding

Her leves et trygt børneliv

I Jordrup og omegn kender alle børn hinanden. For Fynslund Skole og Børnehus er samlingspunktet for både vuggestue-, børnehave- og skolebørn

På Fynslund Skole og Børnehus begynder dagen med en morgensang. Her samles alle børn på skolen og synger sammen.

Og det er vel at mærke ikke kun skolebørn, for hver fredag synger børnene fra børnehaven og vuggestuen også med. Og alle de voksne selvfølgelig. Ved morgensangen sidder nogle af de små tit på skødet hos deres større søskende.

- Det er et trygt miljø at vokse op i. Alle børnene kender hinanden, og børnene kender alle de voksne. Derfor oplever børnene heller ikke overgange fra vuggestuen til børnehaven og fra børnehaven til skolen, som man gør andre steder. Her er børnene hele tiden et sted, som de kender, og de er blandt genkendelige voksne. Det betyder meget for trygheden, forklarer Lisbeth Askjær-Hansen, som er skoleleder for Fynslund Skole og Børnehus.

Skoleleder Lisbeth Askjær-Hansen ved vandfontænen i skolegården på Fynslund Skole og Børnehus.

Skoleleder Lisbeth Askjær-Hansen ved vandfontænen i skolegården på Fynslund Skole og Børnehus.

Alle tager ansvar for hinanden

Selv om børnene spænder i alder fra 0 år til 13, er det et forholdsvis lille børneunivers på 150 børn (september 2022), som altså rummer både vuggestue, børnehave og skole. Det har nogle fordele, påpeger Lisbeth Askjær-Hansen:

- Det er et godt sted for forældre, der vælger værdien i det nære for deres børn. Og jeg oplever et kæmpestort engagement fra forældrene og kæmpestor opbakning til hele børneuniverset. Skolen er jo ikke større, end at forældrene kender hinanden, og at alle de voksne kender alle børnene. Det kendskab betyder, at man tager ansvar for hinanden.

Hun forklarer, at her har personalet ikke alene ansvar for de børn, der er i deres klasser, men for alle børn.

- Pædagogerne har altså også ansvar for skolebørnene og omvendt. Og forældrene tager ansvar over for andre børn end deres egne og deres klassekammerater. Hvis en forælder møder et barn, der f.eks. er ked af det, så går den voksne ikke bare forbi, men tager sig tid til at tage hånd om barnet, fordi de kender hinanden, fortæller Lisbeth Askjær-Hansen.

Forældrene bakker op

Hun nævner også forældreopbakningen som den væsentligste årsag til, at skolen opnår det, hun karakteriserer som rigtigt gode resultater – både på faglighed og trivsel.

- Der er opbygget en god læringskultur, og den også kan tilskrives forældrene. Uden deres opbakning ville det ikke være muligt, forklarer lederen.

Store børn hjælper de små

Fynslundskolen ligger i tæt tilknytning til hallen og idrætsfaciliteterne. Og der er planer om at bygge et sognehus i tilknytning til skolen og hallen, der så vil forbinde områdets aktiviteter i en såkaldt landsbyoase.

Netop den tætte fysiske forbindelse gør, at børnehavebørnene kan gå til gymnastik i hallen uden at blive fulgt derhen af deres forældre. I stedet bliver de hentet i børnehaven af nogle store børn, som hjælper til på gymnastikholdet. Og så kan forældrene hente børnene efter gymnastikken i hallen.

- Sådan noget kan kun lade sig gøre, fordi skole og hal ligger lige ved siden af hinanden, og fordi det er så trygt et samfund, vurderer Lisbet Askjær-Hansen og fortsætter:

- Der er nok ikke så mange ud over os selv, der ved, at vi har det her trygge børnemiljø i Jordrup og Fynslund. Men det er min opfattelse, at folk får øjnene op for det, når de flytter herud. Og vi håber da, at flere børnefamilier får øje på det og kan se værdien, så de får lyst til at slå sig ned her i området. Vi ligger jo midt i Trekantområdet med kort til motorvejen. Så vi har faktisk alle fordelene, smiler Lisbeth Askjær-Hansen.