Transparent
Kom til Kolding

Kolding har det, tilflyttere efterspørger

De fleste i Danmark vil gerne have adgang til natur, arbejdspladser og uddannelse, og så vil de bo centralt i landet. Alt det kan de få i Kolding. Og det ved de fleste sandsynligvis. I hvert fald forbinder hele 67% af de adspurgte i en dugfrisk Epinion-analyse Kolding med noget positivt

Rigtigt mange mennesker i andre kommuner har et positivt syn
på det at bo i Kolding Kommune. Det viser en analyse, som Epinion har
udarbejdet for Kolding Kommune, og som netop er landet. Faktisk forbinder hele
67% af de adspurgte Kolding med noget positivt.

Læs hele rapporten her.

Epinion har gennemført 3.700 interviews med borgere i og uden for Kolding Kommune. På baggrund af disse interviews har analysefirmaet regnet sig frem til, at hele 48.000 borgere fra andre egne af landet potentielt kunne finde på at flytte til Kolding inden for de kommende fem år.

Unge voksne flytter til Kolding

Og det gør ca. 10% af dem allerede. Sidste år havde Kolding Kommune en tilflytning på 4.736 personer. Tilflytningen sås udpræget i aldersgruppen 18-34 år, der tegnede sig for 61% af de nytilkomne borgere.

- Vi kan se, at folk vælger vores kommune til. Det kan jeg godt forstå, for her er skønt at bo. Vi har altså et fantastisk godt udgangspunkt for, at vores indbyggertal kan vokse. En større befolkning giver muligheder for, at vi som kommune kan yde en bedre velfærd til gavn for alle os, der bor i kommunen. Men analysen viser os også, at vi skal blive bedre til at fortælle, at vi faktisk har alt det, folk ønsker sig som natur, uddannelser, kultur, handelsliv og arbejdspladser. På den måde er vi jo en form for hovedby for hele det syd- og sønderjyske, forklarer borgmester Knud Erik Langhoff.

Kolding Kommune har fået udarbejdet bosætningsanalysen for at blive klogere på, hvorfor folk egentlig flytter fra kommunen. Der er nemlig en historisk god tilflytning, men altså også mange, der forlader kommunen. Alt i alt var der dog et positivt resultat i 2021, hvor antallet af indbyggere steg med 490 personer. Stigningen skete især på grund af øget tilflytning af international arbejdskraft og et fødselsoverskud.

Børnefamilierne elsker naturen

Analysen viser, at Kolding Kommune har rimeligt godt fat i børnefamilierne og i dem, der er på vej til at blive børnefamilier. Der er endda et pænt overskud på tilflytningsbalancen af tilflyttere mellem 25 og 39 år, som kommer fra Aarhus og Odense.

Børnefamilierne er især glade for naturen. Her siger 68%, at naturforholdene er gode. 55% synes, der er et godt fokus på bæredygtighed, og 54% mener, kommunen har gode uddannelsesmuligheder. Ca. halvdelen af børnefamilierne, nemlig 49%, synes også, at kommunen er rolig og sikker for børn. Det handler bl.a. om, hvorvidt skolevejene er sikre.

Men børnefamilierne peger også på, hvor der er plads til forbedring. Det er der f.eks., når det handler om at gør kommunen mere sikker for børn. Det ønsker 29%. Mens 18% ønsker sig bedre sports- og fritidsforhold.

- Jeg er utroligt glad for, at familier med børn overordnet set synes, her er godt at bo og leve. Men som analysen peger på, er der også en del, vi kan arbejde på for at gøre kommunen endnu mere attraktiv. Og jeg glæder mig til, at vi i byrådet sammen med borgerne skal i gang med at snakke om, hvordan vi kan indløse potentialerne, slår Knud Erik Langhoff fast.

Studiebyen kunne fastholde flere unge

Epinions analyse peger også på andre potentialer. Selv om der er stor tilstrømning til kommunen, er der nemlig generelt også en stor del, der flytter derfra – sidste år 4.851 personer. Det er hovedsageligt unge i aldersgruppen 18-24 år.

- I Kolding har vi rigtigt mange uddannelser. Vi er den by i hele det syd- og sønderjyske og i Trekantområdet, der har flest studerende. Derfor er det ærgerligt, at så mange i studiealderen flytter fra kommunen, og der er et potentiale i at få endnu flere til at tage deres uddannelse i Kolding – både lokale og fra andre egne af landet og ikke mindst at se om vi kan gøre yderligere for at bygge bro imellem uddannelser og erhvervsliv, pointerer borgmesteren og fortsætter, jeg glæder mig til at debattere emnerne sammen med borgere og kollegaer over de næste par måneder.

FAKTA

Epinion har bedt de adspurgte, som i dag bor uden for Kolding Kommune, om at sammenligne en række faktorer i de fire kommuner Kolding, Vejle, Vejen og Haderslev.

Epinion tabel