Transparent
Kom til Kolding

Skamlingsbanken er opdateret som folkeligt mødested

Skamlingsbankeselskabet, Klokkestabelfonden og Kolding Kommune har udviklet og fremtidssikret Skamlingsbanken som folkeligt mødested og national attraktion.

Målet har været at udnytte Skamlingsbankens potentiale langt bedre end hidtil, så området i højere grad bliver et kulturhistorisk og landskabeligt samlingssted for alle. Det er sket ved, at der er tænkt nyt på tre felter:

  • Genskabe landskab og udsigter

  • Styrke naturværdierne

  • Sætte fortællingen af stedets enestående historie ind i en større sammenhæng, der perspektiverer fortid, nutid og fremtid gennem formidling og kulturarrangementer 

Projektet bestod bl.a. i opførelsen af et nyt besøgscenter, etablering af terrænet, en ny parkeringsplads, en ny folkemødeplads, renovering af det eksisterende stiforløb, etablering af et nyt stiforløb og opsætning af små spots i landskabet. Besøgscentret blev indviet i maj 2021.

A.P. Møller-fond bidrager til Skamlingsbankecentret

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har skænket 40 mio. kr. til en delvis realisering af udviklingsplanen for Skamlingsbanken. Donationen fra A.P. Møller Fonden skal finansiere første fase af udviklingsplanen.

Region Syddanmark har skænket 1.750.000 kr. til formidling af både naturen og talens kræfter omkring Skamlingsbanken. Pengene er brugt til en interaktiv udstilling i det nye besøgscenter.

Foreningen Plan-Danmark har doneret cirka en halv mio. kr. til renovering af mindesmærker.

Læs mere om Skamlingsbanken og projektet her

Det nye Skamlingsbankecentret, som det så ud ved indvielsen i maj 2021 - det ligger placeret med udsigt over Lillebælt og med Restaurant Skamlingsbanken i baggrunden

Det nye Skamlingsbankecentret, som det så ud ved indvielsen i maj 2021 - det ligger placeret med udsigt over Lillebælt og med Restaurant Skamlingsbanken i baggrunden

Kontakt os
Placeholder k

Projektleder for Skamlingsbankeprojektet

Mette Keseler List
Projektleder

Nytorv 11, 6000 Kolding
Tlf: 79 79 74 47
meli@kolding.dk