Transparent
Kom til Kolding

Der er fortrinsret til udvalgte almene boliger

Hvis du pendler til arbejde i Kolding fra en anden kommune, kan du få fortrinsret til udvalgte boliger i fem af Koldings almene boligforeninger.

Kriterierne, man som boligsøgende skal opfylde for at få fortrinsret, varierer en smule fra boligorganisation til boligorganisation, men fælles for alle aftalerne er det, at man skal opnoteres på venteliste hos boligorganisationen, ligesom man skal have folkeregisteradresse uden for kommunen og fast arbejde i kommunen – minimum 28 timer pr. uge. 

Følgende boligorganisationer er med i ordningen. Kontakt den enkelte boligforening for at høre nærmere.

Bovia(AAB)

Fortrinsret til 10% af ledige familieboliger i:

ALFABO  

Fortrinsret til 75% af ledige familieboliger i:

Fortrinsret til 100 % af de ledige familieboliger i:

Domea

Fortrinsret til 25% af de ledige familieboliger i:

Boligselskabet Kolding

Fortrinsret til 20% af de ledige familieboliger i:

 Fortrinsret til 10% af de ledige familieboliger i:

Varde Bolig Administration

Fortrinsret til 10 % af de ledige familieboliger i:

For aftalerne der er indgået med AAB og Varde Bolig Administration gælder det, at den boligsøgende skal have mindst 25 km mellem arbejdspladsen og bopælen, mens der for aftalerne indgået med ALFABO, Domea og Boligselskabet Kolding kun stilles krav om, at den boligsøgende skal opnå kortere afstand mellem arbejdspladsen og bopælen ved flytningen.

AAB har desuden præciseret i aftalen, at ordningen ikke gælder for personer under uddannelse, ligesom ALFABO har indføjet at pendlere ikke har fortrinsret før interne ansøgere (ansøgere som allerede har en bolig hos ALFABO).

Generelt gælder det, at det er de enkelte boligorganisationer der administrerer ordningen, og boligsøgende pendlere skal over for boligorganisationen ved underskrivelse af den tro og loveerklæring, der er indeholdt i ansøgningsskemaet, erklære at de aftalte kriterier for at være omfattet af ordningen er opfyldt, ligesom boligsøgende pendlere skal have deres arbejdsgiver til at bekræfte ansættelsesforholdet.

Får man som pendler med fortrinsret tilbudt en bolig skal tilbuddet accepteres inden for boligorganisationens normale acceptfrist for at bevare retten til boligen, og reagerer boligsøgende pendlere ikke på et tilbud inden for acceptfristen, vil tilbuddet gå videre til de næste på ventelisten. Reageres der ikke på 3 tilbud, vil den pågældende ansøger ikke modtage flere tilbud, før der er sket fornyet henvendelse til boligorganisationen.