Transparent
Kom til Kolding

Der er fortrinsret til udvalgte almene boliger

Hvis du pendler til arbejde i Kolding fra en anden kommune, og du gerne vil flytte til Kolding kommune, kan du få fortrinsret til udvalgte boliger i fem almene boligforeninger.

Disse boligforeninger er med

Følgende boligorganisationer er med i ordningen. Kontakt den enkelte boligforening for at høre nærmere.

Bovia(AAB)

ALFABO  

Domea

Boligselskabet Kolding

Varde Bolig Administration

Generelle kriterier

Kriterierne man skal opfylde for at få fortrinsret, varierer en smule fra den ene boligorganisation til den anden, men fælles for alle aftalerne er det, at man skal opnoteres på venteliste hos boligorganisationen, og man skal have folkeregisteradresse uden for kommunen og fast arbejde i kommunen – minimum 28 timer pr. uge.

Generelt gælder det, at det er de enkelte boligorganisationer, der administrerer ordningen. Boligsøgende pendlere skal boligorganisationen underskrive en tro og loveerklæring på, at de aftalte kriterier er opfyldt. Boligsøgende pendlere skal også have deres arbejdsgiver til at bekræfte ansættelsesforholdet.

Hvis man som pendler med fortrinsret får tilbudt en bolig, skal tilbuddet accepteres inden for boligorganisationens normale acceptfrist for at bevare retten til boligen. Reagerer en boligsøgende pendler ikke på et tilbud inden for acceptfristen, vil tilbuddet gå videre til den næste på ventelisten. Reageres der ikke på 3 tilbud, vil den pågældende ansøger ikke modtage flere tilbud, før vedkommende henvender sig til boligorganisationen igen.

Særlige kriterier

For de aftaler, der er indgået med AAB og Varde Bolig Administration, gælder det, at den boligsøgende skal have mindst 25 km mellem arbejdspladsen og bopælen.

For de aftaler, der er indgået med ALFABO, Domea og Boligselskabet Kolding, stilles der kun krav om, at den boligsøgende skal opnå kortere afstand mellem arbejdspladsen og bopælen ved flytningen.

AAB har desuden præciseret i aftalen, at ordningen ikke gælder for personer under uddannelse, ligesom ALFABO har indføjet, at pendlere ikke har fortrinsret før interne ansøgere, det vil sige ansøgere, som allerede har en bolig hos ALFABO.