Transparent
Kom til Kolding

Når man køber erhvervsjord

Kolding Kommune ligger i et smørhul for virksomheder, der ønsker at placere sig med let adgang til motorvejsnettet. For alle veje fører til Kolding. Her krydser de to motorveje E45 og E20 nemlig hinanden, som eneste sted i Danmark. Det giver landets bedste udgangspunkt for at transportere gods og varer til og fra Kolding og til hele Danmark og sydpå over grænsen.

Placeringen midt i motorvejskrydset er også en stor fordel, når virksomhederne skal rekruttere arbejdskraft. Som pendler kan man nå Kolding inden for en times kørsel fra et kæmpestort opland, som strækker sig helt til Horsens, Odense, Esbjerg og grænsen.

Mulighedernes kraftcenter

Kolding Kommune er en de af kommuner i regionen, der har flest arbejdspladser i forhold til indbyggertal, og er samtidig blandt dem med den største vækst i antallet af arbejdspladser.

Udenlandske investorer har også et godt øje til Kolding Kommune. En tredjedel af de beskæftigede i kommunen er ansat i udenlands-ejede virksomheder.

De to brancher, der beskæftiger flest personer i Kolding Kommune, er produktion og handel. Kolding er den kommune i Trekantområdet, der har flest produktionsarbejdspladser, nemlig flere end 8.000.

Læs mere om Kolding Kommunes styrkepositioner i Erhvervs- og vækstpolitikken Mulighedernes Kraftcenter .

Læs også mere om erhvervsservice i Kolding Kommune, som ydes gennem Business Kolding .

Godt at vide som investor

Kolding Kommune har arealer til salg i flere udbyggede industriområder. De er udstillet her på siden. Ved evt. interesse er man som virksomhed og investor altid velkommen til at tage kontakt til en af de kommunale medarbejdere.

Kolding Kommune vil gerne yde en håndholdt indsats og hjælpe med at få et projekt i mål og finde den gode løsning på aktuelle udfordringer, uanset om det f.eks. drejer sig om ny placering af en virksomhed, udvidelser af en eksisterende eller etablering af helt ny virksomhed et sted i kommunen.

Reservation

Hvis man ønsker at købe et stykke jord, kan man gratis reservere en erhvervsgrund i op til 3 måneder, hvorefter reservationen udløber automatisk. Herefter skal der gå mindst 3 måneder, før den potentielle køber kan indgå en ny aftale om reservation af den samme grund. Når man reserverer en grund, sker det til en mindstepris fastsat af Kolding Kommune. Den reserverede grund sælges som udgangspunkt ikke til en anden køber i reservationsperioden.

Dette udgangspunkt fraviges, hvis andre ønsker at købe grunden i reservationsperioden. Hvis den virksomhed, der har reserveret grunden, fastholder sit ønske om at købe grunden, tilbyder Kolding Kommune denne virksomhed og andre, der ønsker at købe grunden, at de kan afgive bud i en budrunde. De bydende får 7 hverdage til at afgive deres bud. Grunden sælges herefter til højestbydende.

Kommunen er ikke forpligtet til at sælge en reserveret grund.

Køberet

Der kan indgås aftale om køberet på en erhvervsgrund for en periode på 1 år eller en periode på 2 år. Køberet betyder, at Kolding Kommune er forpligtet til at sælge grunden til virksomheden i køberetsperioden til den pris og på de vilkår, som gælder på det tidspunkt, aftalen om køberetten indgås. Køberetten udløber automatisk, når køberetsperioden er udløbet, hvis den ikke er udnyttet. Efter udløbet af køberetsperioden udbydes arealet på ny til salg.

Det koster 5% af købesummen at indgå en aftale om køberet på 1 år og 10% af købesummen at indgå en aftale om køberet på 2 år. Vederlaget for køberetten modregnes i købesummen, hvis virksomheden udnytter køberetten i køberetsperioden.

Dronefoto af motorvejskryds ved Kolding forrest i billedet med det tilgrænsende industriområde bagest i billedet
Billede af vandrehjemmet

Erhvervsjord og storparceller til salg

Kontakt os om erhvervsjord

Mads Frees Clausen

Salg af erhvervsjord

Mads Frees Clausen
Ejendomskonsulent

Akseltorv 2A, 6000 Kolding
Tlf: 79 79 88 78
madsf@kolding.dk

Portrætfoto af jurist Lasse Ørbæk Hildingberg

Salg af erhvervsjord og ejendomshandel

Lasse Ørbæk Hildingberg
Jurist

Akseltorv 2A, 6000 Kolding
Tlf: 79 79 62 12
ylass@kolding.dk