Transparent
Kom til Kolding

Areal ved Petersmindevej

Areal ved Petersmindevej udbydes til salg i offentligt udbud

Kolding Kommune udbyder del af matrikel nr. 39æ, Bramdrup By, Nr. Bramdrup til salg i offentligt udbud.

Arealet udgør ca. 3.300 m2 og fremgår af bilag 1.

Salget sker i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Ejendommen udbydes med en på forhånd fastsat mindstepris.

Arealet skal anvendes i overensstemmelse med lokalplan nr. 0732-11 Petersmindevej – område til offentligt formål.

Mindstepris: 30 kr./m2, svarende til 99.000 kr. ved 3.300 m2.

Overtagelsesdagen er senest 1.1.2024.

Tilbud om køb skal være Kolding Kommune i hænde senest onsdag den 6. december 2023, kl. 12.00. Senere indkomne tilbud kan dog tages i betragtning, såfremt tilbud endnu ikke er accepteret. Købstilbud med salgsvilkår skal sendes til: Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Akseltorv 2a, 6000 Kolding eller på e-mail: kobogsalg@kolding.dk .

Arealet sælges til højestbydende. Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller helt forkaste disse.

Hvis arealet ikke er solgt efter udbudsfristens udløb, er arealet fortsat til salg.

Salgsmateriale, bilag og yderligere oplysninger kan ses nedenunder eller fås hos jurist Lasse Ørbæk Hildingberg på 79 79 62 12 eller ylass@kolding.dk .