Transparent
Kom til Kolding

Kolding Å bliver en ny bydel i hjertet af Kolding

Kolding Byråd har udvalgt AP Ejendomme til køber af området ved Holmsminde og Riberdyb på begge sider af Kolding Å midt i Kolding by. Området skal udvikles til en helt ny central bydel, der skal forbinde campusområdet og Kolding Havn med bymidten.

Kolding Byråd har udvalgt AP Ejendomme til køber af området ved Holmsminde og Riberdyb på begge sider af Kolding Å midt i Kolding by. Området skal udvikles til en helt ny central
bydel, der skal forbinde Koldings historiske bymidte med Koldinghus sammen med
Campusområdet, Marina City og Kolding Havn.

AP Ejendomme har i samarbejde med kommunen udarbejdet en Helhedsplan for området, som blev godkendt af Kolding Byråd i november 2021. Afsættet for arbejdet med Helhedsplanen er visionen om ”at skabe en ny aktiv, levende og grøn bydel, som man både har lyst til at besøge, opholde sig i og bo i ”.

Riberdyb 10 - et bylaboratorium

Udviklingen af området sker i et samarbejde mellem Kolding Kommune og AP Ejendomme og baseres på inddragende designprocesser, så interessenter som bl.a. borgere og uddannelsesinstitutioner kan komme med input til udvikling af området. I processen har AP Ejendomme bl.a. etableret Riberdyb10 – et laboratorium for byliv og byudvikling , som fungerer som en fysisk ramme om involvering og partnerskaber, og hvor der er plads til eksperimenter, dialog og udfoldelse af både kreative ideer og talenter.


Tidsplan og program

2021: Planlægning

2023: Bygge- og anlægsprojekter begynder

2030: Byggeriet færdiggjort

Læs program for udvikling af bydelen her

Et kort, der viser en helhedsplan for udviklingen af den nye bydel Kolding Å midt i Kolding

Et kort, der viser en helhedsplan for udviklingen af den nye bydel Kolding Å midt i Kolding

Kontakt os
Portræt af jurist Maja Thorup Bramsen

Salg af storparceller

Maja Thorup Bramsen
Jurist

Akseltorv 2A, 6000 Kolding
Tlf: 79 79 42 33
mabra@kolding.dk